Crowdsourcing

Crowdsourcing je vrsta aktivnosti, pri kateri sodeluje množica ljudi z namenom reševanja širšega problema. Vsak posameznik z različnimi znanji prispeva manjši del, skupek pa predstavlja dolgoročno korist za celotno skupnost.
 
Osnovna ideja je izkoriščanje kolektivne inteligence množice za reševanje določenega problema. V preteklosti bi organizacija ta problem običajno reševala sama ali pa bi za reševanje najela zunanjega izvajalca. Med procesom poleg rešitve organizacija pridobi svojo socialno mrežo in posledično ima priložnost za globlji vpogled v to, kaj njeni uporabniki resnično želijo.
 
Zakaj je pomemben?
 
Danes ni več jasne meje med proizvajalcem in uporabnikom. Dober primer tega so različne socialne platforme, ki uporabnikom omogočajo soustvarjanje. Za to niti ni več potrebno nekakšno posebno tehnološko znanje. Skoraj vsak lahko objavi fotografijo na Instagramu, video na Youtubu, začne pisati svoj strokovni blog ali odpravi škrbino na Wikipediji. Tako lahko govorimo o razvoju nekakšne globalne intelektualne ekonomije, v katero lahko prispeva milijone umov, ki bi sicer verjetno utonili v pozabo. Za organizacije tako ni več (tako zelo) pomembno klasično oglaševanje, kot to, kaj o njihovih programih pišejo, tvitajo ali instagramajo njihovi kupci. Organizacija, ki s svojo vsebino izobražuje potencialne uporabnike in jih nato uspešno vključuje v razvoj svojih programov, na neki način pravzaprav ustvarja nekakšen pozitiven val, ki se (lahko) kot virus razširi po prej omenjenih spletnih platformah, kar je v današnjem času najefektivnejši način pridobivanja pozornosti.
 
Crowdsourcing in NVO
 
Nevladne organizacije (NVO) ali socialna podjetja imajo za razliko od klasičnih podjetij nekakšno višje poslanstvo in posledično aktivnosti, ki jih izvajajo in pripomorejo k skupnemu dobremu ali k izboljšanju stanja določene ciljne skupine. To dejstvo že samo po sebi pomeni, da obstaja določen bazen ljudi, ki vam želi pomagati, ki želi biti del vašega gibanja. Vsi ti ljudje s super idejami in kreativnimi rešitvami predstavljajo neizkoriščen vir, so vaš skriti potencial. V zameno za svoje delo običajno pričakujejo občutek skupnosti in nekaj osebne prepoznavnosti.
 
 
Poleg koordiniranega in usklajenega delovanja množice, ki v projektu sodeluje, je za uspeh pomembnih naslednjih šest dejavnikov:
 
1.    Jasna, navdihujoča ideja. Če želite, da množica namesto vas opravi določeno delo, npr. raziskavo, potem mora za tem delom stati močna ideja, s katero se posamezniki v množici lahko poistovetijo. Poleg ideje zagotovite tudi jasne cilje in pričakovanja ter navodila, kako bo proces potekal.
 
2.    Človeški kapital. Znanja spretnosti in sposobnosti, ki jih ima množica. Več veščin in sposobnosti, kot jih imajo, lažje bodo dosegli cilj in večji bo njihov prispevek h končnemu uspehu iniciative. Čeprav nagovarjate množico, razmislite, katera znanja potrebujete in na kakšen način boste nagovorili ljudi s temi znanji.
 
3.    Infrastruktura. Izberite internetno infrastrukturo, ki so jo soustvarjalci navajeni uporabljati in ki bo najbolje služila vašemu namenu. Pomemben je tudi vidik tehnološke opreme, ki jo potrebujejo soustvarjalci. Nimajo namreč čisto vsi pametnih telefonov, tablic ali dostopa do interneta.
 
4.    Povezave in zaupanje. Soustvarjalci bodo v vaš projekt (brezplačno) prispevali svoj čas ali znanje. Da pa bodo to storili, vam morajo najprej zaupati in se čutiti z vami nekako povezani. Pomembno je tudi, da vam soustvarjalci zaupajo, da boste projekt resnično izpeljali do konca in da boste dosegli načrtovan družbeni učinek.
 
5.    Zunanji dejavniki. Kakšno je trenutno makroekonomsko okolje, v kakšni mikroekonomski situaciji je vaš »povprečen« soustvarjalec? Katera so tveganja in kateri so pomembni dejavniki za uspeh?
 
6.    Motivacija soustvarjalcev. Kakšen je obseg motivov, s katerimi se je množica sposobna navezati na dolgoročne cilje crowdsourcing pobude/projekta? Kako različni so ti motivi in kako jih boste usklajevali med sabo? Katere motivacijske prijeme boste uporabljali med projektom, da motivacija ne bo preveč padla?
 
Na soustvarjalce pri crowdsourcing projektih moramo gledati kot na partnerje, njihove potrebe, želje in motivacije moramo stalno imeti v mislih in na njih odgovarjati. Soustvarjalci pa morajo razumeti skupni končni cilj in svojo vlogo pri njegovem doseganju.