Title

SOCIALNI INOVATORJI PRIHODNOSTI 2.0

SIP STARTER PACK

Starter pack za samostojne in druge podjetnike

SIP STARTER PACK je inteziven bootcamp za nezaposlene mlade med 15. in 29. letom, ki želite stopiti na samostojno podjetniško pot. To pomeni, da v prihodnjih dveh mesecih načrtujete odprtje svojega s.p., zavoda, d.o.o. ali druge oblike.

Program traja 1 mesec in je sestavljen iz 4 vsebinskih sklopov:

  • model podjetja,
  • tehnologija,
  • podatki,
  • in vodenje.