Izvoljeno novo vodstvo Društva mladinski ceh

Na rednem svetu društva, v četrtek konec marca so potekale volitve v novo vodstvo Društva mladinski ceh. Prisotni so bili člani in predstavniki 12 lokalnih enot, vseh skupaj nas je bilo 20.

Svoj zadnji tretji mandat je po 9 letih zaključil sedanji predsednik Matjaž Knez. Za uspešno dolgoročno vodenje je bil deležen mnogih pohval in se mu ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo. Na svetu so bila predstavljena vsebinska in finančna poročila ter načrt programov za naslednji dve leti. Skupaj z načrti je bila predstavljena tudi vizija društva za prihodnost.

Sledile so volitve v vodstvene organe. Novo izvoljeni predsednik je postal Jure Babnik. Člani izvršnega odbora pa Matic Hribar, Barbara Bobnar, Žiga Kosi, Mojca Hojnik, Favstina Plavčak, Mitja Zalar, Primož Hrovat in Nik Gorišek.

Čestitke vsem!