Mladinska akademija

Več kot znanje!

Mladinska akademija je program, ki skrbi za razvoj, pripravo in izvajanje treningov, usposabljanja, seminarjev ter drugih neformalnih izobraževalnih dogodkov za mlade. Teme, ki jih obravnavamo so uporabne in praktične, prepleta se teorija in praksa. V neformalno vzdušju ter z izkušenimi mladinskimi trenerji pridobiš znanja s področij mehkih veščin.

Prijavi se

Vsebina

Mladinska akademija je program, ki skrbi za razvoj, pripravo in izvajanje treningov, usposabljanja, seminarjev ter drugih neformalnih izobraževalnih dogodkov za mlade med 15. in 29. letom.

Poslanstvo Mladinske akademije je celostno in načrtno usposabljanje

 • mladinskih voditeljev za kvalitetno vzgojno delo z mladimi in
 • drugih mladih za njihov razvoj (osebnostni in strokovni)

 Mladinska akademija izvaja delavnice za mladinske delavce, prostovoljce, mentorje prostovoljcev in vse druge, ki delajo z mladimi in pa za mlade, ki si želijo novih znanj in kompetenc.


Vzgoja za medije

VSEBINA:

Morda še bolj kot v preteklosti smo se sedaj znašli kot družba na poti, kjer so mediji vseprisotni in njihov vpliv čedalje večji. Upadanje interesa za aktivno družbeno in politično delovanje je posledica tudi medijskih dejavnikov. Medijska pismenost je tako nujen temelj zdrave demokracije. Komercializacija medijev, odsotnost demokratične javnosti in nizka funkcionalna pismenost so dejavniki, ki pričajo o pomembnosti medijskega opismenjevanja otrok, mladostnikov in odraslih.

CILJ:
 • Udeleženci se bodo seznanili s kritičnim analiziranjem medijev, analiziranjem lastne navade spremljanja medijev,
 • naučili se bodo  kritično izbirati medijska sporočila,
 • spoznali bodo delovanje medijskih institucij (KDO sporoča in zakaj), medijskih kategorij (za KAKŠNO vrsto besedila gre), medijskih tehnologij (KAKO se sporoča), medijskega jezika (KAKO vemo, kakšen je pomen medijskih sporočil), občinstev (KDO in KAKO sprejema medijska sporočila),
 • spoznali bodo kako se oblikujejo novice in novinarski žanri ter
 • kako prihaja do konstrukcije pomena.

Reševanje sporov

VSEBINA:

Danes ljudje vse več časa preživimo v okolju, ki ni domače. Ali je to delovno okolje, šola, fakulteta itd. Soočamo se z ljudmi različnih nazorov in karakterjev. Nesoglasja so tako rekoč neizogibna. Tista, ki se ne razrešujejo sproti, se lahko poglobijo v globlje spore ali celo privedejo do nasilnih situacij. Spori privedejo do slabega počutja, zmanjšanja učinkovitosti dela ali celo do prekinitve šolanja, delovnega razmerja itd.

CILJ:
 • Udeleženci bodo aktivno razmišljali  o nasilju, njegovih vrstah in načinih soočanja z nasilnimi situacijami,
 • preizkusili bodo konkretne prijeme za preventivno delo z mladimi ter za reševanje nasilnih (konfliktnih) situacij,
 • seznanili se bodo z mediacijo in njenim pomenom v reševanju sporov.

Čustvena inteligenca

VSEBINA:

Čustveno inteligentna oseba zmore iskreno pogledati na svoje močne točke in šibkosti, jih ovrednotiti in jih na podlagi tega utrjevati, spreminjati, dopolnjevati. Čustveno inteligenco je mogoče razviti kadarkoli v življenju.

CILJ:
 • Udeleženci se bodo seznanili s prepoznavanjem  svojih čustvenih potreb in omejitev,
 • spoznali bodo kako vzpodbuditi sebe in kljubovati svojim frustracijam,
 • sezaninili se bodo z obvladovanjem razpoloženja in sproščanjem stisk, ki zavirajo sposobnost razmišljanja,
 • preizkušali se bodo v vživljanju v čustva drugih, upanje, razvoj sočutja itd.

Motiviraj se

VSEBINA:

Motivacija je duševni proces, ki s pomočjo različnih teženj vodi vedenje ljudi in jih usmerja k določenim ciljem. Motivacijski procesi lahko potekajo zavedno z uporabo volje ali nezavedno. Motiviranje samega sebe je pogoj za uspešno motiviranje drugih.

CILJ:
 • Udeleženci bodo najprej preverili lastno motiviranost in se naučili nekaj tehnik, kako spraviti sebe v “pogon”,
 • naučili se bodo kako motivirati druge s katerimi delajo,
 • seznanili se bodo s kopico motivacijskih tehnik.

Od ideje do projekta

VSEBINA:

Od ideje do projekta je pot, po kateri je dobro, da gremo z zavedanjem o preprekah, dolžnostih in drugih nepredvidljivih situacijah, ki nam pridejo naproti.  Kaj moramo vedeti, če želimo aktivno sodelovati v organizaciji? 

CILJ:
 • Udeleženci se bodo seznanili si sklopi, ki zajemajo znanja o pridobivanju in ohranjanju financ, o delu s prostovoljci, delu v društvu ali neformalni skupini ter o veščinah, ki jih za takšno delo potrebujemo,
 • udeleženci se bodo seznanili  z osnovami načrtovalne miselnosti, s fazami priprave, vodenja in preverjanja projekta, osnovami timskega dela in koristnimi nasveti za prijavo projektov
 • pridobili bodo znanje o tem kako in na kaj biti pozoren pri projektih ter kako analizirati vse vpletene v projekt.

Pedagogika igre

VSEBINA:

Igro kot metodo dela se uporablja pri neformalnem kot formalnem izobraževanju. Posameznik v igro vključi znanje, ki ga že ima, ter ga nadgradi z novimi spoznanji, pridobljenimi preko igre ter sodelovanja s soudeleženci. Igra ne prinaša le kognitivnih spoznanj, ampak deluje tudi na afektivnem in psihomotoričnem področju razvoja posameznika, torej omogoča celostno učenje.

CILJ:
 • Udeleženci se bodo seznanili z različnimi metodami dela in izbiro prave metode dela,
 • seznanili se bodo z uporabo konkretnih metod v praksi tako v neformalnem kot formalnem izobraževanju,
 • pridobili bodo izkušnjo didaktičnih iger in drugih dinamičnih metod,
 • seznanili se bodo z dobrimi praksami povezanosti metod dela v formalnem in neformalnem izobraževanju.

Dinamika skupin

VSEBINA:

Udeleženci bodo spoznali svoje mesto v skupini, v kateri delujejo ali ji pripadajo ter vloge in mesto, ki ga zavzemajo drugi člani skupine. Spoznali bodo različne tipe skupin in zakonitosti razvoja skupine. Geslo paketa je: “Briljantna skupina posameznikov je boljša kot skupina briljantnih posameznikov.”

CILJ:
 • udeleženci se bodo seznanili z metodami poglabljanja v vsebino in izkušnje,
 • z metodami kreiranja novih idej,
 • metodami izbiranja ključnih vsebin, ter
 • metodami, ki pomagajo slediti ključnim ugotovitvam in dogovorom.

Javno nastopanje in retorika

VSEBINA:

Umetnost prepričljivega javnega nastopanja je veščina, ki odpira vrata tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju. Načela klasične retorike so osnova vsakega dobrega nastopa.  

CILJ:
 • Udeleženci se bodo seznanili s pripravo na govor, zgradbo govora,  z močjo, pomenom in učinkom besede,
 • izvedeli bodo kaj je etos, patos in logos,
 • seznanil se bo z dihalnimi vajami, vajami za pravilno izgovorjavo,
 • seznanil se bo kako pripraviti govor za različna občinstva, na kaj biti pozoren, kako se prilagoditi in kako biti prepričljiv.

Lokacija

Po predhodnem dogovoru na vseh lokacijah po Sloveniji. ceh@mladinski-ceh.si

Ne zamudi in se prijavi na brezplačno izobraževanje

Prijavi se