Vicera

Vicera

Ime VICERA predstavlja okrajšavo za program vikenda celostne rasti. Kot je iz imena razvidno je dobro utečen program namenjen usposabljanju mladinskih voditeljev in mladinskih delavcev, s poudarkom na osebnostnem razvoju in osebnih veščinah. Aktivnosti potekajo v obliki vikend programov po različnih krajih širom Slovenije.

Prijavi se

Vsebina

Vikendi celostne rasti že tradicionalno potekajo v prvi polovici leta, med februarjem in aprilom. Za več kot 100 mladih udeležencev starosti med 15 in 30 let so organizirani 3-4 vikendi na različnih lokacijah po Sloveniji.

Vsebina VICERA programa temelji na celostni obravnavi in usposabljanju mladih prostovoljcev, ki se želijo razviti in pridobiti znanja na področju mladinskega dela in vodenja. Program traja od petka do nedelje in prek različnih metod in načinov dela mlade spodbuja k interakciji, sodelovanju v skupini, osebnemu delu ter empatiji. Z vsakoletno prilagojeno in aktualno tematiko sledimo spreminjajočemu svetu in aktualnim potrebam.