Državno priznanje za projekt Brez vez(e) do službe

Društvo mladinski ceh je na nacionalnem posvetu mladinskega sektorja 7. decembra 2021 prejelo državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju za leto 2021.

Kot utemeljitev je v priznanju zapisano:
“Društvo mladinski ceh je bilo v letu 2020 uspešno kot prijavitelj na Javnem razpisu “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”, iz česar je nastal projekt več partnerjev s pomenljivim naslovom BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE. V Društvu mladinski ceh so hitro prepoznali, da so zaposlitvene priložnosti ena izmed glavnih tematik med mladimi. Prav rešitve in načini, kako mladim pomagati do službe, so bili tisti, ki so jih vodili pri oblikovanju raznolikih in strateško dovršenih vsebin za zaposlitvena vprašanja v prihodnje. Tako je nastala vrsta usposabljanj s skupnim naslovom Zaposlitveni kamp in štiri druga usposabljanja pod imenom Podjetniški začetek.

Celotni projekt dosega trajnostni učinek pri soudeležbi mladih v družbeni skupnosti, saj je predvsem namenjen spodbuditvi mladih k dejavnosti in tvornemu vplivanju ter družbenemu prispevanju prek prehoda iz izobraževanja ali brezposelnosti v zaposlitev. Jasen kazalnik, da so bili na poti aktivacije uspešni tudi sicer, poleg udeležencev, ki so se zaposlili, je veliko zanimanje za dolgoročne podporne dejavnosti, kar izkazuje pripravljenost na delovanje posameznikov, ki še niso spremenili statusa na trgu dela. Prav tako pa je projekt BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE s svojo vsebino ključno prispeval tudi k širši prepoznavnosti mladinskega dela v Sloveniji.”

Ob prejetem priznanju bi na Mladinskem cehu radi izpostavili vse tri zaposlene, ki so v teh dveh letih skrbeli za nemoteno izvedbo projekta BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE: Alja Zadnik Pobežin, Miha Mavsar in Jerneja Šegatin.
Zahvala tudi vsem partnerjem Zavodu Mladinska mreža MaMa, Mladinskemu centru Idrija, Zavodu Nefiks in Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) za uspešno sodelovanje.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os: 8. “Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile”; prednostna naložba: 0.2 “Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladim iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade”; specifični cilj: 8.2.1 “Znižanje brezposelnosti mladih”.