Mladinski ceh


O društvu

Društvo mladinski ceh je brez mladih in ljudi, ki so skozi leta živeli za naše poslanstvo in idejo zgolj domiselno zaporedje črk, ki na duhovit način v moderno dobo prinaša svet -10poklicnih cehov iz temnega srednjega veka. Že od samega začetka, ki sega v leto 1992, gradimo na velikem zaupanju.


Zaupanju v naše sodelavce

da so inovativni, umerjeni v prihodnost in pripravljeni, da v naš prostor uvajajo paleto različnih znanj, ki jih mladi potrebujejo za svoj osebni in poklicni razvoj.


Zaupanju v mlade

naše soustvarjalce, za katere verjamemo, da vsak posebej skriva neizmeren potencial. V njihovo kreativnost, drznost in pogum, da najdejo svojo ustvarjalnost in z njo upravičijo reklo, da na mladih svet stoji. Da postanejo ustvarjalci novih  idej, kreativnih rešitev, drznih produktov in uspešnih podjetji.  


Zaupanju v Don Boska

ki je 200 let pred modernim časom utiral pot idejam, ki še danes marsikje za marsikoga postajajo nedosegljiv ideal, nam pa dajejo zagon in pedagoški temelj iz katerega črpamo.


“Mladinski ceh je vse to in vsak, ki nam je v teh letih zaupal.”

Poslanstvo

Društva mladinski ceh je mladim omogočati priložnosti za rast v odgovornega pripadnika različnih skupnosti po načelih krščanske etike in don Boskovi preventivni vzgojni metodi.

Vizija

Družba, v kateri se  mladi oblikujejo v odgovorne  ustvarjalce novih idej, kreativnih rešitev, drznih produktov ter uspešnih podjetij in organizacij.

Krajevne enote

Krajevna enota Feniks


Krajevna enota Kresnička


Krajevna enota Stonoga


Krajevna Enota Celje


Krajevna Enota Maribor


Krajevna enota Veržej


Krajevna enota Davča


Krajevna enota Sevnica


Krajevna enota Kodeljevo


Krajevna enota Ljubljana


Krajevna enota Kotlje


Krajevna enota Cerknica


Krajevna enota Ankaran

Krajevna enota Želimlje