Podjetništvo

Aktualni programi

Podjetniški kamp

Je projekt investiranja v človeški in socialni kapital mladih, s katerim preko delavnic, ki si dnevno sledijo in sestavljajo kamp, krepimo družbene, inovacijske, podjetniške ter vodstvene kompetence mladih. Znotraj projekta se mladi oblikujejo v odgovorne posameznike, ustvarjalce novih idej, kreativnih rešitev in drznih produktov. 

Več o programu

Pretekli programi

Socialni inovatorji prihodnosti

Socialni inovatorji prihodnosti

Program Socialni inovatorji prihodnosti je bil eden prvih programov, ki ga je finančno podprl Evropski Socialni Sklad (ESS). Namenjen je bil vzpostavitvi inkubatorja socialnega podjetništva. Nudil je podporo ustvarjalcem podjetij z družbenim učinkom.


Socialni inovatorji prihodnosti 2.0

Socialni inovatorji prihodnosti 2.0

Program Sip 2.0 je bil nadgradnja predhodnega programa Sip in je nagovarjal brezposelne mlade, ki so iskali svoje priložnosti na trgu dela. Nudil je podporo mladim pri kreiranju poslovnih idej ter omogočal individualen razvoj na osebnem področju.


Cehova šola socialnega podjetništva

Cehova šola socialnega podjetništva

Cehova šola socialnega podjetništva je bila namenjena pridobivanju znanj, veščin in orodij, ki so potrebna za razvoj družbeno odgovornih idej v socialnih podjetjih. Mentorski sistem je omogočal stalno pomoč pri nastanku družbeno odgovornih podjemov.