72 ur brez kompromisa

Postani prostovoljec!

Projekt 72 ur brez kompromisa je inovativen koncept spodbujanja prostovoljstva mladih in razvijanje odgovornosti za kraj, v katerem živijo. Vključuje tudi komponente družbene inovativnosti, timskega dela, iznajdljivosti in presenečenja. Naloge v samem projektu ustvarjajo pozitivne družbene učinke v lokalnih okoljih saj rešujejo različne lokalne probleme in izzive s katerimi se lokalna skupnost sooča, prav tako pa je projekt 72 ur odgovor na razmere, v katerih so se mladi danes znašli.

Prijavi se

Zakaj sodelovati?

V okviru projekta skupine mladih v samo treh dneh uresničijo projekt oziroma nalogo, ki jim bo zadana. Poseben čar akcije je, da se vsi projekti začnejo in končajo hkrati in so vezani na dobrodelnost ter pozitivni družbeni učinek v domačem kraju skupine. 

Zakaj sodelovati?

  • Usposabljanje in večanje kompetenc mladih.
  • Razvijanje socialnih veščin mladih (komunikacijske sposobnosti, sposobnosti reševanja morebitnih konfliktov, sprejemanje kompromisov in dogovarjanja).
  • Krepitev zdravega in aktivnega načina življenja mladih ter spodbujanje mladih k ustvarjalnosti in kreativnosti.
  • Povezovanje in mreženje mladih ter pridobivanje delovnih izkušenj.

Kdo se lahko prijavi?

  • Temeljna delovna enota v akciji 72 ur je skupina. Brez nje ni izvedbe projektov, brez projekta ni akcije.
  • Skupine so sestavljene iz mladih posameznikov, starih od 15 do 29 let, v njih pa je predvidoma od 5 do 20 ljudi.
  • Vsaka skupina ima vodjo, to je tisti, ki si izbere skupino in jo prijavi.
  • Vodja skupine je tudi tisti, ki skupaj s koordinacijsko skupino projekta 72 ur sooblikuje in pozna izziv, ostali člani skupine pa do začetka akcije ne vedo, kakšna bo njihova naloga.

Ne zamudi in se prijavi na brezplačno izobraževanje

Prijavi se